Onko nukkuminen nynnyjä varten?

Ison-Britannian pääministeri Margaret Thatcher kertoi pärjäävänsä neljän tunnin yöunilla, ja totesi nukkumisen olevan nynnyjä varten – Sleeping is for wimps. Lausunto sopi hyvin 80-luvun piinkovaan tehoajatteluun, mutta onko siinä perää? TEMPUR teki laajan uniselvityksen yhdessä Raconteur-tutkimustoimiston kanssa ja pyysi Pohjois-Carolinan yliopiston johtavia tutkijoita kommentoimaan selvityksen tuloksia.

Menestyvät johtajat arvostavat hyvää yöunta

Hyvän yöunen arvostaminen saattaa tuntua nykyajan 24/7 –periaatteella toimivassa yhteiskunnassa ristiriitaiselta. Kuitenkin käsitys siitä, että kunnon yöunet olisivat osa ainoastaan nynnyjen arkea, on historiaa.

“Maailman menestyksekkäimmät toimitusjohtajat eivät anna itsensä kulua loppuun,” kertoo neurologisen ja lääketieteellisen tekniikan professori Bradley V. Vaughn Pohjois-Carolinan lääketieteellisestä yliopistosta.

Tutkimuksemme paljastaa, että Fortune 500 -listan johtavat liikemiehet nukkuvat yönsä hyvin. He tietävät, milloin vireystilan ylläpitämisessä kannattaa hyödyntää lyhyen aikavälin strategioita kuten kofeiinia, mutta ymmärtävät täysin, että sellainen ei kannata pitkällä tähtäimellä.

Uneen liittyy vielä monia vanhentuneita käsityksiä
Voisiko olla mahdollista, että 80-luvun perinne elää vielä? Isossa-Britanniassa vastaajat arvioivat unensa laadun tutkimukseen osallistuneista maista kaikista heikoimmaksi. Britanniassa 8 % tutkimukseen vastanneista arvioi yöunensa kohtalaiseksi tai erittäin huonoksi. Sen sijaan esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa 97 % vastaajista rastitti kyselylomakkeen ruudun “hyvä” tai “erittäin hyvä” arvioidessaan yöunensa laatua.

“Ehdottomasti suurin väärinkäsitys tällä hetkellä on, että pärjäisimme vähemmällä unellä kuin aiemmin”, toteaa Mary Ellen Wells, kliinisen laitoksen avustava professori Pohjois-Carolinan neurodiagnostiikan ja unitieteiden ohjelmasta. “Yksinkertainen tosiasia on, että kaikki tarvitsevat unta, ihmisistä hedelmäkärpäsiin.”